Joost van den Heuvel Rijnders

Joost

Joost van den Heuvel Rijnders beoefent sinds 1995  vipassana (inzicht) meditatie. Hij verbleef meer dan drie jaar in boeddhistische meditatiekloosters in Myanmar en Nepal. Sinds 2005 begeleidt hij retraites, studiebijeenkomsten en geeft lezingen en workshops. Hij is auteur van twee boeken (Asoka)  over het integreren van boeddhistische psychologie in het dagelijks leven. Hij is mede-oprichter van het online meditatieplatform 30NOW, verbonden aan de Mindfulness Academie in Amsterdam en geeft trainingen op Universiteit Twente. Joost was docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs en besteedt nu al zijn tijd aan het toegankelijk maken van de beoefening van meditatie en boeddhistische levenskunst.

Mediteren is vertrouwd raken met de stroom van ervaringen waarvan we de afloop niet kennen.

Retraites

Sinds 2004 begeleid ik retraites. De duurt is meestal een weekend of een week. In de zomer begeleid ik vaak met Frits Koster een drieweekse retraite.

Wat ik belangrijk vind in bij het faciliteren van een retraite:

Interesse en een beginnersgeest

Mediteren begint met kijken en aanschouwen en vraagt dus om een open mind die ervaringen kan zien als ervaringen zonder deze al vooringenomen in te vullen.

Ontspannen en thuiskomen

Velen komen uit de doe-modus naar een retraite en ik benadruk het niet-moeten, maar het mogen zijn met wat er is. Mediteren is een werkwoord, maar tot jezelf komen en vriendelijk mogen kijken naar wat zich aandient blijkt vaak heel ondersteunend voor je verblijf.

Inzicht

Een retraite draagt bij het verdiepen van het inzicht over onszelf en ons leven, maar zeker ook aan het zien van de universele aspecten van het bestaan. Het Achtvoudig Pad is daarbij als raamwerk richting gevend en schept de condities voor het realiseren van Nibbana.

 

Het bieden van een klimaat waarbij:

Veiligheid, respect en vertrouwen centraal staat. Ik onderschrijf de Ethische code van de Stichting Inzichts Meditatie link www.sisara.nl

Vaardig inzetten van verschillende technieken en methodes

Ik ben geen begeleider die strikt vanuit een traditie begeleid, maar luister graag naar de individuele ervaringen tijdens de uitwisselingsgesprekken om van daaruit met suggesties te komen voor het vaardig omgaan met de verschillende ervaringen op het pad. Ik put daarbij voornamelijk uit de vipassana-traditie, maar ontleen ook technieken uit andere boeddhistische tradities.

Ervaringen

Naast de meditatieavonden voor Stichting Inzichtmeditatie Twente reis ik door Nederland en begeleidt meditatiedagen en meerdaagse retraites. Afgelopen jaren was ik tevens als spreker en trainer actief op de Universiteit Twente, revaidatiecentrum Roessingh, I AM en ITAM in België. Ook begeleidt ik ervaren beoefenaren telefonisch tijdens individuele retraites.

Enkele ervaringen over de begeleiding van Joost:

Met zijn lessen over metta en Boeddhistische psychologie is Joost al vanaf het begin docent aan onze Opleiding tot Mindfulnesstrainer. Vanuit zijn doorleefde ervaring als geen ander de Boeddhistische visie over, daarmee bijdragend aan het gezicht en het hart van onze opleiding. Studenten zeggen altijd dat ze zich door zijn lessen gevoed en geïnspireerd voelen – en vaak ook geraakt.
Rob Brandsma

Directeur, Centrum voor Mindfulness

Joost is een warme, kundige en toegankelijke leraar met een open mind: hij zit niet vast aan een stramien, maar staat open voor de variaties binnen de Vipassana-traditie. Het is hierdoor dan ook niet moeilijk om je snel op je gemak te voelen. Joost is een goede luisteraar en geeft zo nodig een bruikbaar en praktisch advies, waarbij hij ook kwetsbaar durft te zijn om zijn ervaringen in het proces te delen.
Peter

Joost heeft me al een aantal keren telefonisch begeleid bij een zelf georganiseerde, intensieve Vipassana retraite in een kluis. Zijn ruimte gevende aanwezigheid, gevoel voor gelijkwaardigheid, humor én precisie ten aanzien van het meditatieproces, was precies de ondersteuning die ik nodig had.
Florus