Selecteer een pagina

Joost van den Heuvel Rijnders

Over Mij

Sinds 2006 begeleid ik de sangha in Enschede en organiseer basiscursussen, jaargroepen en de wekelijkse meditatieavonden. Ook ben ik als docent verbonden aan de Dhammaverdiepingscursus (www.dhammaverdiepingscursus.nl) en verschillende mindfulness opleidingsinstituten.

Ik woon in Enschede met mijn vriendin en twee puberzonen en geef les in het voortgezet onderwijs. Een heel boeiend aspect van de beoefening van de Dhamma is het integreren ervan in het dagelijks leven. Ik heb gemerkt dat dit niet eenvoudig is en dat het een speelse en creatieve benadering vraagt om opmerkzaam te zijn temidden van het volle en drukke leven. Ondersteunend daarbij zijn de perioden van de formele meditatie en studie van de Dhamma.

Ik ervaar het als een voorrecht om als facilitator mensen individueel en in groepen te ondersteunen op het meditatiepad. De meer dan honderd week- en weekendretraites die ik de afgelopen jaren heb begeleid waren voor mij inspirerend en ik beleef mijn rol als learning by teaching.

Leraren

In Nederland heb ik vele retraites gedaan onder begeleiding van Dingeman Boot en Frits Koster. In Birma mediteerde ik voornamelijk bij Sayadaw U Pandita en Sayadaw U Kundala. In Nepal was mijn leraar de Duitse monnik Sayadaw U Vivekananda. Dit zijn allen leraren uit de Mahasi Sayadaw-traditie. De jaren na mijn reis heeft er een verdere verdieping en verbreding plaatsgevonden door het bestuderen van de klassieke geschriften, maar zeker ook boeken van hedendaagse Aziatische en Westerse meditatieleraren.

Op dit moment is voor mij de Birmese monnik Sayadaw U Tejaniya een inspiratiebron. Ik laat mij dus graag voeden uit meerdere bronnen en beschouw mijzelf niet meer als een klassieke Mahasi Sayadaw-beoefenaar. Het leven brengt verschillende uitdagingen met zich mee en ik merk in mijn eigen oefening dat verschillende fasen en ervaringen vragen om het vaardig toepassen van verschillende meditatiestijlen en -methoden. Ik geef mijzelf de vrijheid om hier mee te experimenteren, maar ben ook dankbaar voor de stevige basis van de Mahasi Sayadaw-traditie.

Mediteren is vertrouwd raken met de stroom van ervaringen waarvan we de afloop niet kennen.

Mindfullnesstrainer

Al jaren ben ik betrokken bij de opleiding tot mindfulnesstrainer bij het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam. De mooiste dag van de opleiding mag ik daar verzorgen, namelijk het thema liefdevolle vriendelijkheid en compassie.

Afgelopen jaren ben ik als mindfulnesstrainer actief bij de Universiteit Twente en ben ik regelmatig spreker op gebied van meditatie en boeddhistische levensbeschouwing. Neem contact met mij op en we verkennen vrijblijvend de mogelijkheden.

Retraites

Sinds 2004 begeleid ik retraites. De duurt is meestal een weekend of een week. In de zomer begeleid ik vaak met Frits Koster een drieweekse retraite.

Wat ik belangrijk vind in bij het faciliteren van een retraite:

Interesse en een beginnersgeest

Mediteren begint met kijken en aanschouwen en vraagt dus om een open mind die ervaringen kan zien als ervaringen zonder deze al vooringenomen in te vullen.

Ontspannen en thuiskomen

Velen komen uit de doe-modus naar een retraite en ik benadruk het niet-moeten, maar het mogen zijn met wat er is. Mediteren is een werkwoord, maar tot jezelf komen en vriendelijk mogen kijken naar wat zich aandient blijkt vaak heel ondersteunend voor je verblijf.

Inzicht

Een retraite draagt bij het verdiepen van het inzicht over onszelf en ons leven, maar zeker ook aan het zien van de universele aspecten van het bestaan. Het Achtvoudig Pad is daarbij als raamwerk richting gevend en schept de condities voor het realiseren van Nibbana.

 

Het bieden van een klimaat waarbij:

Veiligheid, respect en vertrouwen centraal staat. Ik onderschrijf de Ethische code van de Stichting Inzichts Meditatie link www.sisara.nl

Vaardig inzetten van verschillende technieken en methodes

Ik ben geen begeleider die strikt vanuit een traditie begeleid, maar luister graag naar de individuele ervaringen tijdens de uitwisselingsgesprekken om van daaruit met suggesties te komen voor het vaardig omgaan met de verschillende ervaringen op het pad. Ik put daarbij voornamelijk uit de vipassana-traditie, maar ontleen ook technieken uit andere boeddhistische tradities.

Ervaringen

Naast de meditatieavonden voor Stichting Inzichtmeditatie Twente reis ik door Nederland en begeleidt meditatiedagen en meerdaagse retraites. Afgelopen jaren was ik tevens als spreker en trainer actief op de Universiteit Twente, revaidatiecentrum Roessingh, I AM en ITAM in België. Ook begeleidt ik ervaren beoefenaren telefonisch tijdens individuele retraites.

Enkele ervaringen over de begeleiding van Joost:

Met zijn lessen over metta en Boeddhistische psychologie is Joost al vanaf het begin docent aan onze Opleiding tot Mindfulnesstrainer. Vanuit zijn doorleefde ervaring als geen ander de Boeddhistische visie over, daarmee bijdragend aan het gezicht en het hart van onze opleiding. Studenten zeggen altijd dat ze zich door zijn lessen gevoed en geïnspireerd voelen – en vaak ook geraakt.

Rob Brandsma

Directeur, Centrum voor Mindfulness

Joost is een warme, kundige en toegankelijke leraar met een open mind: hij zit niet vast aan een stramien, maar staat open voor de variaties binnen de Vipassana-traditie. Het is hierdoor dan ook niet moeilijk om je snel op je gemak te voelen. Joost is een goede luisteraar en geeft zo nodig een bruikbaar en praktisch advies, waarbij hij ook kwetsbaar durft te zijn om zijn ervaringen in het proces te delen.

Peter

Joost heeft me al een aantal keren telefonisch begeleid bij een zelf georganiseerde, intensieve Vipassana retraite in een kluis. Zijn ruimte gevende aanwezigheid, gevoel voor gelijkwaardigheid, humor én precisie ten aanzien van het meditatieproces, was precies de ondersteuning die ik nodig had.

Florus