Aanbod

Licht leven, licht sterven (op locatie of online) 

In deze training mediteren we op de dood. Naast traditionele boeddhistische meditaties (maranasati) verkennen we dit thema met eigentijdse reflecties, uitwisseling en oefensuggesties voor thuis. Zo vergroten we het bewustzijn van onze sterfelijkheid en raken we er steeds meer mee vertrouwd. Naast inzicht in de gelaagdheid van het stervensproces ontwikkelen we compassie en andere hartkwaliteiten naar een leven met sterven. We onderzoeken niet alleen onze relatie met de dood, maar staan ook stil bij de vraag over zingeving: waar geef ik nu mijn tijd en energie aan? De lessen van de Boeddha gaan over het pad naar het doodloze, het ervaren van ultieme vrijheid. Wat wordt daarmee bedoeld en hoe kan dit een leidraad zijn voor ons dagelijks leven?

Deelnemers ontvangen alle begeleide meditaties in audio en een syllabus met interessante artikelen, alle gebruikte citaten en gedichten. Deze cursus is geschikt voor iedereen met enige ervaring met meditatie.

 • Locatie: Enschede
 • Tijd: 6 x op een ochtend (10.30-12.30) of avond (19.30-21.30)
 • Start cursus: zie Agenda
 • Kosten: 240 euro (Voor studenten en uitkeringsgerechtigden is een aangepast tarief mogelijk in overleg met Joost)
 • Info en aanmelding: joost@30NOW.nl

Online: Deze cursus wordt ook online aangeboden. Kosten: 120 euro. Maximum aantal deelnemers is 25. We maken gebruiken van Zoom Meetings. Zie Agenda voor de eerstvolgende mogelijkheid.

Compassie Training 

Veel mensen blijken streng of ontevreden te zijn voor zichzelf, en voor anderen. We kunnen bijvoorbeeld gebukt gaan aan de hoge verwachtingen die we stellen als we de lat hoog leggen en streven naar perfectie. Of we hebben een lage dunk van onszelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Ook kunnen we somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor onszelf en anderen te ervaren. We kunnen vluchten in isolement of ons storten in bezigheden of relaties die ons niet echt voldoening geven.

Gelukkig is het mogelijk om hierin verandering in aan te brengen door het ontwikkelen van compassie (mildheid of vriendelijkheid). In de compassietraining worden oefeningen aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat compassie bevorderlijk blijkt te zijn voor ons psychisch en lichamelijk welzijn en voor ons sociale functioneren.

Deze training is ook zeer geschikt voor hen die al bekend zijn met inzichtmeditatie en in hun meditatiebeoefening het accent wat meer willen leggen op mildheid en vriendelijkheid.

De training bestaat uit 6 sessies van 2,5 uur en deelnemers worden aangemoedigd ook thuis te oefenen. Met alle deelnemers is er vooraf een intakegesprek. Deelnemers ontvangen een werkboek en auto-materiaal voor het thuis oefenen.

Deze Compassie Training wordt ook wel Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) genoemd en is door Frits Koster en Erik van den Brink opgezet als verdieping van en vervolg op de cursus Mindfulness (MBSR/MBCT) of inzichtmeditatie. Kijk hier voor meer algemene informatie over compassie  www.compassietraining.nl

 • Locatie: Enschede
 • Tijd: 8 x op een ochtend (10.30-12.30) of avond (19.30-21.30). Een extra oefendag wordt met de deelnemers gepland.
 • Start cursus: Zie Agenda
 • Kosten: 240 euro (Voor studenten en uitkeringsgerechtigden is een aangepast tarief mogelijk in overleg met Joost)
 • Info en opgave: joost@30NOW.nl

 

Mindfulness Training (MBSR)

Ontdek innerlijke rust en veerkracht met de Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) training! Voel je de constante druk van het moderne leven? Wil je effectieve manieren leren om stress te verminderen en meer in het moment te leven? De MBSR-training biedt je beproefde technieken om mindfulness te cultiveren en je mentale welzijn te versterken.

In het programma van 8 weken leer je meditatietechnieken die je helpen om met stress om te gaan, je aandacht te focussen en je bewustzijn te vergroten. Door geleide meditaties, reflecties en oefeningen voor thuis zul je merken dat je veerkrachtiger wordt.

Deze MBSR-training is geschikt voor mensen van alle achtergronden en ervaringsniveaus. Of je nu nieuw bent in mindfulness of al (veel) ervaring hebt, deze training zal je helpen om een dieper niveau van zelfbewustzijn en innerlijke balans te bereiken.

Je ontvangt bij deelname een intakegesprek, een uitvoerige informatiemap,  audiobestanden en een extra oefendag. Veel zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van deze training! Check je polis.

 • Locatie: Enschede
 • Tijd: 8 x op dinsdagavond (19.00-21.30) + een extra oefendag in het weekend
 • Start cursus: Zie Agenda
 • Kosten: 395 euro (Voor studenten en uitkeringsgerechtigden is een aangepast tarief mogelijk in overleg met Joost)
 • Info en opgave: joost@30NOW.nl

 

Retraites algemeen

Een retraite is een unieke manier om je tijdelijk terug te trekken uit je dagelijks leven en al je tijd te wijden aan de beoefening van meditatie. Tijdens de retraites die ik organiseer beoefenen we vipassana- of inzichtmeditatie. Hierbij staat centraal het ontwikkelen van opmerkzaamheid of mindfulness, het leren observeren wat er hier en nu gebeurt, zonder direct over te gaan tot het be- of veroordelen. Er wordt gezamenlijk gemediteerd volgens een schema met periodes van loop- en zitmeditatie, lichte bewegingsoefeningen en kortere periodes van vrije meditatie.

De retraites vinden plaats in stilte, de begeleiding zal bestaan uit regelmatige inleidingen met betrekking tot loop- en zitmeditatie, individuele gesprekken en soms groepsuitwisseling. Dagelijks is er een lezing met reflecties over de meditaties en het dagelijks leven.

Ik maak altijd gebruik van sfeervolle locaties, vaak stille kloosters, in het groen gelegen. Tijdens de retraites is er altijd ruimte voor wandelingen voor verdere verstilling in de natuur. De weekenden beginnen op vrijdag 20.00 en eindigen op zondag rond 16.00.

De retraites zijn met name geschikt als je enige ervaring hebt met mindfulness. Weekenden kunnen ook geschikt zijn voor nieuwkomers. Bij twijfel kan je altijd contact opnemen met Joost.  De 5- en 10 daagse retraites voldoen aan de bijscholingseisen voor mindfulnesstrainers.

De prijzen zijn – tenzij anders vermeld – voor het verblijf en het organiseren van de retraite. Begeleiding is op basis van een vrijwillige donatie (dana). Deelnemers kunnen naar eigen inzicht en middelen een bedrag geven als dank voor de ontvangen begeleiding en inspiratie. Dit principe van vrijgevigheid is een belangrijke boeddhistisch oefening en waarde en wordt voor aanvang via een mail nog verder toegelicht.

Neem contact op met Joost als de kosten een probleem zijn voor deelname. Geld mag nooit een belemmering zijn voor deelname aan retraites.

Tip: wees op tijd met aanmelden, bijna alle retraites zitten vol. Een plek op de wachtlijst biedt soms last minute nog mogelijkheden.

Verdiepingsreeksen bij 30NOW 

Deze reeksen online te volgen, op een zelfgekozen tijdstip.

 

Na de retraite. De Tweede helft – Oefenen in het dagelijks leven na de retraite

Velen ervaren een retraite als waardevol en inspirerend. De omstandigheden om te oefenen in aandacht zijn ideaal. In stilte oefen je met een groep, onder begeleiding en met een schema van loop- en zitmeditaties. De rust en ruimte nodigen uit tot vertragen. Maar wat als de laatste bel van een retraite klinkt en je weer naar huis gaat? Je kunt immers je leven niet leiden in een meditatiezaal. Het eerste deel van de retraite zit er dan op, De Tweede Helft begint.

Hoe zorgen we ervoor dat de retraite na verloop van tijd niet slechts een herinnering is, maar een inspiratiebron voor ons levenspad? Hoe geven we thuis de zaadjes van aandacht, wijsheid en compassie die gezaaid zijn tijdens de retraite weer water? Het integreren van de oefening in het dagelijks leven is niet eenvoudig. Er bestaat geen blauwdruk voor het voortzetten van de oefening, maar er zijn wel aspecten die je ondersteunen en die op een speelse manier beoefend kunnen worden.

Deze Verdiepingsreeks zorgt niet alleen voor deze ondersteuning en inspiratie tijdens de eerste 6 weken na een retraite, maar is ook later te volgen als je meditatie weer een plek wilt geven in je leven. Bovendien behoud je toegang tot de geleide meditaties, oefensuggesties en inleidingen in de thema’s.

Geschikt dus voor iedereen die ooit een retraite heeft gedaan en handvatten kan gebruiken voor het voortzetten van de oefening in de retraite des levens.

Deze reeks bevat in totaal 6 verdiepende themapagina’s, 7 lezingen, een interview met Mirjam Schild, tips en oefensuggesties, en inleidingen van meditatieleraren Riët Aarse, Zohair Elabd en Maarten Olthof.

Meer info vind je hier: https://www.30now.nl/tweede-helft/

 

 

Een leven gericht op ontwaken.

Integreer mindfulness, wijsheid en compassie in alle vezels van je leven. Bart van Melik & Joost

Met 6 thema’s (6 weken) verkennen we de kern van de vroeg-boeddhistische beoefening zoals deze is beschreven in het Satipatthana Sutta. Deze oeroude praktische tekst is een praktische gids voor het integreren van mindfulness, wijsheid en compassie in alle vezels van ons leven. Bart en Joost zijn met name geïnspireerd door het refrein van het beroemde sutta en deze zal de leidraad vormen tijdens de lezingen en ondersteunende oefeningen.

 We verkennen o.a.

-het actief en creatief toepassen van mindfulness in het leven in deze wereld

-het gericht toepassen van mindfulness in het zien van verandering en zelfloosheid -zien van de gedeelde menselijkheid van ervaringen en het verbinden met de wereld om ons heen

-de ondersteunende omstandigheden voor een leven gericht op ontwaken

Deze reeks bevat 6 lezingen, opgenomen in hoge beeldkwaliteit, ondersteunende teksten, verdiepende teksten en de quotes uit het Satipatthana Sutta, reflecties en contemplaties voor het dagelijks leven Dit in de vorm van persoonlijke videoboodschappen van Joost en Bart bij ieder thema.

 Meer info vind je hier: https://www.30now.nl/een-leven-gericht-op-ontwaken-vr/

 

Hartmeditaties. Verdiepende reeks van 30 dagen 

Gedurende 30 dagen krijg je stapsgewijs toegang tot een nieuwe (audio)sessies.

De Hartmeditaties richten zich op het herkennen en ontwikkelen van positieve hartkwaliteiten zoals vriendelijkheid, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid. Een bijzonder waardevol programma voor jezelf en voor je omgeving.

 Met onderwerpen als vriendelijkheid naar jezelf; vriendelijkheid naar een ‘moeilijk persoon’; het herkennen van de innerlijke criticus en gelijkmoedigheid naar de wereld om je heen.

 Je gaat je richten op de Hartkwaliteiten in 3 vormen: Reflecties, Zitmeditaties en Loopmeditaties:

-Reflecties: voor het herkennen, verkennen en inspireren

-Zitmeditaties: voor ontwikkeling van de hartkwaliteiten gedurende fysieke rust

-Loopmeditaties: voor ontwikkeling van de hartkwaliteiten gedurende fysieke inspanning

 Gedurende 30 dagen krijg je stapsgewijs toegang tot een nieuwe (audio)sessies. Hartmeditaties zijn (exclusief) gratis beschikbaar voor deelnemers met een Lidmaatschap.

Meer info vind je hier: https://www.30now.nl/hartmeditaties/

 

30 Dagen programma. Mediteren leren en ervaren in 30 dagen met stapsgewijze begeleiding – Gratis online deelname

Leer te leven in het nu. Train je geest om te leven in het nu. Je voorkomt overmatig bezig zijn met het verleden en de toekomst. Je ervaart meer rust, meer focus, meer energie, meer openheid en inzichten over jezelf en je omgeving.

30 dagen lang ontvang je dagelijks een nieuwe meditatie waarmee je stapsgewijs in de kracht van meditatie leert begrijpen en ervaren met de unieke (audio-geleide) dag-meditaties. De meditaties duren 15 minuten.

 Meer info vind je hier: https://www.30now.nl/30dagen/