Ik houd van de jaren zestig. Hippies, demonstraties, dromen over een betere wereld. De open mind van een nieuwe generatie. De geschiedenisboeken vertellen vaak het verhaal van ontzuiling. Hoe eerst de verschillende katholieke, protestantse, socialistische en liberale zuilen geen contact met elkaar hadden. Ieder in zijn eigen vertrouwde bubble. De opkomst van de tv zorgde voor contact en toenadering. Je kon immers als katholiek stiekem naar de socialistische VARA kijken. En wat bleek? De andere zuil was eigenlijk niet zo anders.

Op een minder dogmatische manier zijn de verschillende boeddhistische sangha’s in Nederland en België ook verzuild. Lokale sangha’s zijn vaak gevormd en beïnvloed door verschillende boeddhistische tradities. Zen uit Japan, Thich Naht Hanh uit Vietnam, vipassana uit Myanmar, Dhammakaya uit Thailand, Tibetaanse meditatie, westerse meditatiescholen. Soms ligt het accent op kalmte, andere keren op inzicht of liefdevolle vriendelijkheid. Er wordt lesgegeven door traditionele monniken of nonnen, mindfulnesstrainers, psychologen en therapeuten. Sommigen hanteren een strikte omgang en blijven dicht bij de oorspronkelijke boeddhistische teksten. Anderen zijn weer rekkelijk en putten inspiratie uit de verschillende wereldreligies en contemplatieve stromingen. Er wordt in stilte gemediteerd, geoefend in loop- en zitmeditatie, gechant, gepraat en ervaringen uitgewisseld.
Bezoekers voelen zich vaak vertrouwd met een bepaalde benadering en zijn daar wellicht ook een tikkeltje mee vergroeid.
Sinds maart 2020 – tijdens de eerste lockdown – zendt het online meditatieplatform 30NOW dagelijks live meditatie uit. Gedwongen door de pandemie bezocht men niet meer zijn of haar lokale boeddhistische sangha. Thuis is het mogelijk om gratis via dit medium mee te doen en zo een kijkje te krijgen in een andere boeddhistische keuken. Het docententeam van 30NOW is divers en nagenoeg alle westerse en oosterse boeddhistische scholen zijn vertegenwoordigd.
En wat blijkt? De andere meditatiestijl is helemaal niet zo heel anders. Veel deelnemers ervaren de rijkdom van de diversiteit aan begeleiders en stromingen. Een net iets andere woordkeus, stijl of accent in de meditatie kan heel helpend zijn voor het meditatieproces. De Boeddha noemde dat upaya – het vaardig kunnen inzetten van een verscheidenheid aan hulpmiddelen die de geest en het hart verruimen en verlichten.
Sinds maart zijn er meer dan driehonderdveertig meditaties en lezingen verzorgd. Gemiddeld doen er meer dan honderddertig mensen mee en de begeleiders begeleiden op basis van dana (donatie). Zo is meditatie mogelijk voor iedereen.