Ben jij al werkelijk bewust geweest van het gebruik van een mondkapje? Ter inspiratie de volgende uitnodiging.

Pak het mondkapje en leg het voor je neer. Pauzeer. Adem in, adem uit. Voel dat je aankomt in het hier en nu.
Besteed tijd om er eens rustig naar te gaan kijken. Alsof het voor de eerste keer is dat je hiernaar kijkt. Welke kleuren en vormen zie je? Pauzeer.

Pak het mondkapje rustig op en neem de tijd om aandachtig het contact met je handen te voelen. Welke sensaties merk je hierbij op? Hoe voelt het aan? Pauzeer.

Leg het mondkapje terug en bekijk het met frisse ogen. Merk op wat er in de geest gebeurt. Zijn er gedachten over het mondkapje? Specifiek over deze of mondkapjes in het algemeen? Merk je wellicht een innerlijke reactie op? Laat het binnen en wees bewust van de geest. Pauzeer.

Pak het mondkapje op en langzaam, met aandacht voor de bewegingen, zet je het op. Voel het contact met de huid van je gezicht. Wees bewust van andere sensaties, van bijvoorbeeld warmte, hardheid, spanning, zachtheid. Wees open, receptief en laat het een ervaring zijn. Pauzeer.

Misschien merk je ook geluiden op. Van de adem bijvoorbeeld. Pauzeer.

Kom terug met de aandacht en wees bewust van het gehele lichaam, de adem. Open voor mogelijk andere ervaringen, ook in de geest.
Reflecteer kort op het gebruik van het mondkapje, vanuit compassie en eerbied voor het leven.

Moge het bescherming bieden aan alle levende wezens om mij heen.
Moge wij allen zo gezond mogelijk zijn.