Vollemaansdag in mei: de historische Boeddha is jarig.

Een dag om stil te staan bij de betekenis van het levensverhaal van de Boeddha. Hoe bijzonder dat de leer, de dharma, van een persoon meer dan 2500 jaar later nog steeds levensvatbaar is en wortel schiet in Hollandse bodem. Kennelijk is de dharma even tijdloos als universeel.

Een dag om stil te staan bij de potentie om tot ontwaken te komen, de werkelijkheid te zien. In ieder mens aanwezig.

Een dag om stil te staan bij de toewijding waarmee de Boeddha op zoek is gegaan, de weg naar binnen. Tevens de toewijding om de rest van zijn leven te besteden aan het onderwijzen van het pad naar ontwaken, voor iedereen. Zonder persoonlijk gewin, voor het welzijn van alle wezens.

We kunnen tevens dankbaar zijn voor de toewijding van talloze generaties die tijdens en na het leven van de Boeddha de leer levend hebben gehouden door zelf te oefenen en anderen te ondersteunen in hun oefening.

Een diepe buiging van dankbaarheid aan de eeuwenoude traditie, de gemeenschap van beoefenaren, de sangha.

Moge wij allen de Boeddha, zijn dharma en de sangha eren door zorgvuldig verder te gaan met onze oefening in ethiek, het balanceren van onze geest en het pad van inzicht. Voor het welzijn van alle wezens, nu en generaties na ons.